Kas skatina aukoti? Vidinių motyvacijos aukoti veiksnių tyrimo išvados

Nemokama

Aukok.lt aukojimo portalo užsakymu atliktas kokybinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti, kokie aukojimo motyvai skatina skirti paramą pinigais labdaros organizacijai. 2020 metų balandžio 29-30 d. buvo surengtos 2 nuotolinės fokusuotos grupinės diskusijos, kuriose dalyvavo skirtingos aukojimo elgsenos aukotojai: aukojantys dažnai (daugiau nei 3-5 kartus per metus) sąlyginai mažesnėmis sumomis (iki 50 EUR) ir aukojantys retai (iki 3 kartų per metus) didesnėmis nei 50 Eur sumomis.

Kokybinis tyrimas atskleidė, kad aukotojai, kurie aukoja rečiau, didesnėmis sumomis yra linkę labiau planuoti, apmąstyti šį žingsnį. Jie apskaičiuoja aukojamos sumos dydį (kokią sumą ar kokį procentą nuo atlyginimo jie gali aukoti), paanalizuoja projektą – koks tikslas, tikslinės grupės specifika, projekto mastas, kiek jis rezonuoja su tikslinės grupės atstovų vertybėmis, tikslais, nuostatomis. Taip pat pastebėta, kad pastarieji noriai aukoja žmonėms ir/ar organizacijoms, kuriuos žino asmeniškai arba juos žino jų pažįstami – tai suteikia tikėjimą, kad pinigai bus racionaliai ir tinkamai panaudoti. Aukojantys dažniau, mažomis sumomis yra linkę pasiduoti momentiniam impulsui, jiems būdingesni spontaniniai aukojimai. Šiems aukotojams ypač svarbu, kiek aukojimo objektas emociškai juos užkabintų, „suvirpintų širdį“.

Kokybinio tyrimo rezultatai leido nustatyti 7-is aukotojų profilius, kurių kiekvienas apibūdintas pagal jo išsakytas vertybines nuostatas, vyraujančius aukojimo motyvus ir dažniausiai pasirenkamus aukojimo tikslus.

Šis tyrimas – vienas pirmųjų bandymų identifikuoti lietuvio aukotojo elgseną ir jai didžiausią įtaką darančius motyvatorius. Gauti duomenys padės nevyriausybinėms organizacijoms geriau pažinti savo aukotoją, surasti efektyvesnius kanalus jį pasiekti ir paskatins nuosekliau rengti lėšų pritraukimo strategijas.

Vidinių aukojimo labdarai pinigais motyvacijos veiksnių kokybinį tyrimą atliko tyrėjos-ekspertės T. Kolbekina ir I. Radavičienė VšĮ „Geros valios projektai“ užsakymu.