Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, platformos https://www.fundraising.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip VšĮ Geros valios projektai (juridinio asmens kodas: 301678868, registruotos buveinės adresas: Vaidilutės 57a, Vilnius, Lietuvos Respublika, buveinės adresas: A. Goštauto g. 39-8, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Interneto svetainėje, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, ar apsilankę Įstaigos buveinėje.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Įstaigos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant atsiųsti Jums Interneto svetainės naujienlaiškius, – el. pašto adresas. Naujienlaiškiai siunčiami tik Jūsų sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po sutikimo dienos. Naujienlaiškių galite atsisakyti bet kuriuo metu, paspaudę nuorodą, esančią naujienlaiškio pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 • Skaitmeninio turinio (pavyzdžiui, seminarų, mokymų ar kt.) ar bilietų į renginius pardavimo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties vykdymo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos. Jeigu esate juridinio asmens atstovas, mes Jūsų kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį tvarkysime teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugosime 10 (dešimt) metų po sutarties pabaigos. Duomenis, reikalingus atsiskaitymui už skaitmeninį turinį ar bilietus, galime perduoti mokėjimo paslaugų teikėjams.
 • Jūsų paskyros Svetainėje sukūrimo ir administravimo tikslu – paskyros vardas ir slaptažodis yra tvarkomi sutarties vykdymo arba teisėto intereso teikti paslaugas pagrindu ir saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos.
 • Lėšų pritraukimo kompetencijų įvertinimo tikslu – Interneto svetainėje viešinamą testą atlikusio vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas. Šie duomenys yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir saugomi vidinėje Interneto svetainės sistemoje. Duomenys saugomi 2 metus po testo atlikimo dienos.
 • Renginių organizavimo tikslu – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris. Projekto „Fundraising.lt“, Nr. K1-O5-IP-D-171, finansuojamo 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje, renginių organizavimo tikslu galime rinkti duomenis apie amžių, lytį, priklausymą tautinei mažumai. Šie duomenys tvarkomi sutarties arba teisėto intereso įvykdyti sutartį pagrindu. Renginių metu taip pat galime fotografuoti ar filmuoti bei tvarkyti Jūsų atvaizdą sutikimo pagrindu. Šie duomenys saugomi 2 metus po renginio dienos.
 • Publikacijų, video ar kito turinio viešinimo Interneto svetainėje ar Įstaigos socialinės žiniasklaidos paskyrose tikslu – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, atvaizdas. Šie duomenys tvarkomi sutarties arba teisėto intereso įvykdyti sutartį pagrindu, o atvaizdas – sutikimo pagrindu, ir saugomi 5 metus po sutikimo dienos.
 • Interneto svetainės veikimo ir tobulinimo tikslais (slapukų naudojimas) – Interneto svetainės lankytojų IP adresai, lankymosi duomenys. Šie duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite šios Privatumo politikos skyriuje „Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?“.
 • Tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir tiekėjų, paslaugų teikėjų ar partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis – siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Įstaigos ir minėtų asmenų. Tokiu atveju Įstaiga tvarkys tokius Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, susirašinėjimo turinys, data, kitus duomenis, susijusius su sutarties vykdymu. Kai tvarkomi Įstaigos paslaugų teikėjo ar tiekėjo darbuotojų duomenys, duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas vykdyti sutartį. Jei Jūs sudarote sutartį su Įstaiga kaip fizinis asmuo, Įstaiga Jūsų duomenis tvarkys sutarties vykdymo pagrindu. Šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi tol, kol tęsiasi sutartis. Jei asmens duomenys yra nurodyti sutartyse, duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į buveinės vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2 metus.

Kaip tvarkomi nepilnamečių asmenų duomenys?

Interneto svetainėje pateikiama informacija ir paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei čia nurodyta, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių..

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

 SLAPUKO PAVADINIMASDUOMENŲ TVARKYMO TIKSLASSUKŪRIMO MOMENTASGALIOJIMO LAIKASSLAPUKO POBŪDISNAUDOJAMI DUOMENYS
complianz_policy_idSaugoti slapuko, su kuriuo sutikta, politikos IDPrisijungus prie Svetainės.1 metaiFunkcionalus
complianz_consent_statusSaugoti slapukų sutikimo pageidavimus.Prisijungus prie Svetainės. Sutikus gauti slapukus.1 metaiFunkcionalus
_gaNaudojamas Google vartotojų atskyrimui puslapyje.Prisijungus prie Svetainės.2 metaiAnalitinisŠifruotas unikalus Google vartotojo ID ir naršyklės ID.
_gidNaudojamas Google vartotojų atskyrimui puslapyje.Prisijungus prie Svetainės.24 valandosAnalitinisŠifruotas unikalus Google vartotojo ID ir naršyklės ID.
_gat_*Google naudojamas slapukas norint pagreitinti užklausas į serverį.Prisijungus prie Svetainės. 1 minutėAnalitinisUnikalus svetainės Google Analytics ID.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime paskyrą socialiniame tinkle „Facebook – @fundraising.lt, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation. Socialiniame tinkle asmens duomenis mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai. Rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo „Facebookprivatumo politiką ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu (toliau vadinama „duomenų tvarkytojai“).

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@fundraising.lt;
 • siunčiant paštu adresu A. Goštauto g. 8-39 Vilnius, Lietuvos Respublika;
 • atvykus į Įstaigą, adresu A. Goštauto g. 839 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Įstaiga per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

VšĮ Geros valios projektai
Juridinio asmens kodas: 301678868
Adresas: A. Goštauto g. 8-39, LT-01108 Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 602 31001
El. paštas: info@fundraising.lt

Atnaujinimo data: 2022-08-29