FUNDRAISING.LT

Vienintelė lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programa ir specialistų tinklaveikos platforma Lietuvoje.

Mūsų tikslas

Sustiprinti Lietuvos NVO sektoriaus finansinį tvarumą sukuriant lėšų pritraukimo specialistų kompetencijų ugdymo modelį ir sudarant sąlygas formuotis profesionalų bendruomenei.

Projektas

Projektą įgyvendina VšĮ Geros valios projektai. Partneriai – „Slovenské centrum fundraisingu” (SCF) ir „OVC Consulting“. Projektas yra „Aktyvių piliečių fondo“, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Mūsų ekspertai