Lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymas – Lietuvos atvejis

„Geras žmogus – ne profesija“ – tokią išvadą kartu su savo kolege padariau, kai prieš keletą metų susimąstėme, kad Lietuvoje neturime lėšų pritraukimo profesionalo apibrėžimo. Sėkmingam lėšų pritraukimo specialistui neužtenka būti empatišku, atjaučiančiu ir jautriu žmogumu, reikia turėti lėšų pritraukimo žinių ir gebėjimų. Taip gimė iniciatyva Fundraising.lt ir pirmoji lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programa Fundraising.lt PRO.

Lėšų pritraukimas Lietuvoje

Tai, kad Lietuvoje menkai kas mąstė apie lėšų pritraukimo profesionalumą turi savų priežasčių. Iš esmės visi Lietuvos lėšų pritraukimo specialistai – savamoksliai. o sektorius – labai jaunas, vos 30-ies metų. Iki šiol nebuvo nei vienos organizacijos (aukštosios mokyklos ar kompetencijų ugdymo centro), kuri mokytų NVO lėšų pritraukimo. Lėšų pritraukimas Lietuvoje buvo vykdomas labiau bandymų ir klaidų metodų. Dalyvauti užsienyje organizuojamose lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programose trukdė didelė kaina. Taip pat – dar vis ribotas lėšų pritraukimo specialisto vaidmens ir reikšmės organizacijos išlikimui supratimas.

Siekdami tai pakeisti, 2020 metų rudenį, kartu su užsienio partneriais „Slovak Fundraising Centre“, palaikomi EEE Norvegijos finansinio mechanizmo „Aktyvių piliečių fondo“ finansinės paramos, sukūrėme pirmąją Lietuvoje lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programą.

Fundraising.lt PRO

Idėja – sukurti ir išbandyti būtent Lietuvos kontekstui pritaikytą lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programą. Štai kaip mes ją kūrėme:

 • Išsamiai susipažinome su „EFA Certification Framework“, kitomis profesinių kompetencijų ugdymo programomis.
 • Sukūrėme lėšų pritraukimo kompetencijų testą. Tai nemokamas, internete pasiekiamas savi-įvertinimo testas, sudarytas iš 62 klausimų. Jį užpildęs asmuo gauna apibendrintą savo turimų lėšų pritraukimo kompetencijų įvertinimą 5 kategorijose ir bendrąjį įvertinimą pagal 4 lygių skalę („Ekspertas”, „Pažengęs specialistas“, „Pradedantis specialistas“, „Mokinys“).
 • Atrinkome 30 dalyvių, atstovaujančių skirtingas Lietuvos NVO. Kiekvienas jų atliko kompetencijų testą.
 • Pagal testo rezultatus įvertinome, kurių lėšų pritraukimo kompetencijų labiausiai stokojo dalyviai. Pavyzdžiui, silpniausios sritys buvo susijusios su lėšų pritraukimu iš fizinių asmenų, skaitmeniniu lėšų pritraukimu, strategija, stipriausios – su lėšų pritraukimo etika ir projektiniu lėšų pritraukimu. Būtent atsižvelgdami į labiausiai trūkstamas kompetencijas (ir ignoruodami turimas) parengėme lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programą.
 • Programą sudarė 4 moduliai, 10 mokymų sesijų ir 1 patirties dalijimosi renginys.
 • Fundraising.lt PRO įgyvendinti pakvietėme užsienio lėšų pritraukimo ekspertus E. Marček ir K. Bartovičova (Slovakia), S. Scriver (Ireland), P. de Gregorio (UK), J. Gregor ir K. Kratochvílová (Čekija), K. Beres (Vengrija). Universalesnėms temoms (pvz. Strateginis planavimas ar derybos) – Lietuvos verslo sektoriaus profesionalus.

Lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programos įgyvendinimas

Programa startavo 2020 m. rugsėjį ir truko 15 mėnesių. COVID pandemija ir karantino bei kelionių ribojimai nulėmė, kad programa buvo įgyvendinta hibridiniu būdu – ir gyvai, ir nuotoliu. Iš viso Fundraising.lt PRO programos metu kiekvienam dalyviui buvo suteikta 88 valandų trukmės mokymai. Naudą gavo ne tik 30 PRO dalyvių, tačiau ir platesnė Lietuvos NVO auditorija – programos metu buvo organizuotas patirties dalijimosi ir tinklaveikos renginys „Fundraising Day“. Jo metu PRO dalyviai rengė pranešimus iš to turinio, kurį gavo programos metu ir konsultavo kitas, pradedančias, organizacijas.

Programos pabaigoje visi dalyviai vėl atliko kompetencijų testą siekiant įvertinti programos poveikį.

Lėšų pritraukimo kompetencijų ugdymo programos rezultatai

Prieš ir po kompetencijų testai parodė, kad „Fundraising.lt PRO“ programos dalyvių kompetencijos pagerėjo 22 proc. Programos pradžioje tik 2 dalyviai savo kompetencijas įvertino A lygiu („ekspertas“), B – 11 („Pažengęs specialistas“). Programos pabaigoje A („ekspertas“) įsivertino 6 dalyviai, B – net 23.

Labiausiai pagėrėjusios kompetencijų sritys: aukotojų lojalumo skatinimas (+59%), gebėjimas paruošti lėšų pritraukimo strategiją (+32%), lėšų pritraukimas bendruomenėje ir renginiuose (+30%).

Po kiekvienos mokymų sesijos ir programos pabaigoje dalyviai pildė kokybės įvertinimo anketas. Didžiausiais PRO privalumais buvo įvardinta suburta lėšų pritraukimo specialistų bendruomenė ir galimybė tinklaveikai, išskirtiniai užsienio lektoriai ir kokybiškas turinys. „Fundraising.lt PRO“ pabaigoje 100 proc. dalyvių nurodė, kad jų lėšų pritraukimo kompetencijos pagėrėjo arba labai pagėrėjo.

Tai, kas pasiteisino

Įvertindama visą PRO įgyvendinimą tiek organizatorių, tiek dalyvių akimis, apibendrintai išskirčiau šiuos PRO privalumus:

 • Dalyvių grupės įvairovė. Tai, kad įsitraukė pačių įvairiausių sričių ir brandos NVO atstovai, suteikė galimybę mokymų metu nagrinėti labai įvairius pavyzdžius.
 • Kompetencijų pokyčio matavimas. Dalyvių turimų žinių įvertinimas prieš programą padėjo suprasti realius grupės poreikius, o matavimas PO tuo pačiu įrankiu – įvertinti, kokį efektą programa turėjo.
 • Šalies kontekstui pritaikytas turinys. Kiekvienam užsienio lektoriui buvo pateikta išsami informacija apie Lietuvos NVO kontekstą, dalyvių turimas/trūkstamas kompetencijas, aiškiai formuluojama užduotis.
 • Hibridinis mokymosi būdas. Programos metu dalis mokymų buvo organizuoti 1 ar 2 dienų gyvu formatu, dalis sesijų – 3-4 val. online mokymų formatu. Online mokymai padėjo sutaupyti kaštų, ypač kai juos vedė užsienio lektoriai. Tačiau gyvų mokymų neabejotinas privalumas – networkingas ir visa „neoficiali” dalis, kurios negalima ignoruoti buriant profesinę bendruomenę.
 • Peer-to-peer learning“. Sparčiai besivystančiam lėšų pritraukimo laukui svarbu ne tik patyrusių ekspertų žinios, tačiau ir tarpusavio praktikos mainai. Todėl kompetencijų ugdymo programoje turi būti įtraukti įvairūs grupinio darbo formatai. Neabejotinas programos sėkmės rodiklis – užmegzti glaudūs tarpusavio ryšiai, todėl „peer-to-peer learning“ tęsėsi ir už programos ribų.  

Išmoktos pamokos

Įvertindama iššūkius, su kuriais susidūrėme įgyvendindami programą, turiu sąrašą dalykų, kuriuos pakeisčiau. Pirmiausia, tikrai trumpinčiau programos trukmę – 15 mėnesių šiais laikais yra per ilgai, optimalia laikyčiau 5-8 mėnesių trukmės programą. Visų antra, 30 žmonių grupė yra per didelė. Nors nuotolinių sesijų kokybei tai neturi didelės įtakos, auditoriniam darbui grupės dydis yra svarbus.

Galiausiai, dalyvių įsitraukimas ir motyvacija yra ypatingai svarbus aspektas programos sėkmei. Nors motyvacija dalyvauti PRO buvo vienas svarbiausių atrankos kriterijų, tačiau akivaizdu, kad ilga programos trukmė ir nemokamas turinys (programa buvo finansuojama EEE-Norvegijos finansinio mechanizmo, Aktyvių piliečių fondo lėšomis ir dalyviams nekainavo) nulėmė kai kurių dalyvių pasyvumą. Nors būtina atsižvelgti į tai, kad Lietuvos, kaip ir kitų regiono NVO finansinės galimybės investuoti į savo žmonių kompetencijų auginimą yra ribotos, tačiau požiūris turi keistis. NVO turi pradėti investuoti į žinių ir gebėjimų ugdymą ir taip kilstelėti viso lėšų pritraukimo sektoriaus profesionalumą laipteliu aukčiau.

Apibendrinant, „Fundraising.lt PRO“ man suteikė ypatingai svarbią patirtį ir parodė, kokį milžinišką potencialą turi Lietuvos NVO sektorius. Mes turime aistringus, misijos vedamus ir, svarbiausia, tobulėti siekiančius žmones. Labai tikiuosi, kad Lietuva, kaip ir kitos šalys, turi (ar turės) jų vertas lėšų pritraukimo kompetencijų programas.