NVO ir verslas: remti ar investuoti?

Nemokama
Pirkti

Nevyriausybinis sektorius sparčiai auga ir kryptingomis pastangomis stiprina savo lėšų pritraukimo kompetencijas. Lėšų pritraukimas socialiniams projektams iš verslo sektoriaus – ne tik viena iš strateginių NVO paramos telkimo krypčių, tačiau ir didelį potencialą turinti NVO ir verslo partnerystės galimybė.

Aiškus suvokimas, kokių tikslų siekia verslas, suteikdamas paramą socialinei iniciatyvai, NVO leis kokybiškiau formuluoti vertės pasiūlymą. Tuo pat metu verslo sektoriui padės aiškiau identifikuoti, kokių tikslų jis siekia bendradarbiaudamas su NVO.

Remti ar investuoti – kuri sąvoka taikliau apibūdina tvarų, tęstinį ir, svarbiausią, ilgalaikį socialinį poveikį kuriantį NVO ir verslo santykį? Atsakymo į šį klausimą ieškojome 2021 m. sausio 21 d. Aukok.lt ir Lietuvos atsakingo verslo asociacijos organizuojamame renginyje.

Virtualiame renginyje savo partnerystės su NVO patirtį pristatė verslo atstovai: * Romualda Stragienė, „BIOK laboratorija“ direktorė; * Ernestas Ramonas, AB „Swedbank“ socialinių iniciatyvų vadovas; * Liudvikas Aleliūnas, „Rimi Lietuva“ įmonės socialinės atsakomybės vystymo ir strategijos vadovas; * Vilija Viešūnaitė, „Triniti Jurex“ vadovaujanti partnerė, advokatė.

Bendroje diskusijoje, prie kurios prisijungė VšĮ Orūs namai įkūrėja Marija Bunkaitė, aptarėme, kokie veiksniai lemia sėkmingą NVO ir verslo bendradarbiavimą, ko reikia (ir ko – tikrai nereikia), kad verslas prisijungtų prie socialinės iniciatyvos rėmėjų rato. Diskusiją moderavo Aukok.lt vadovė Giedrė Šopaitė-Šilinskienė.