Mokslas ir menas pritraukti verslo rėmėjus

Nemokama
Pirkti

Konferencija FUNDRAISING@LT. reSTART, 2021 m. rugsėjo 23 d.

Pranešėja: Aneta Šlekytė-Kaminienė, VUVM Strateginių verslo partnerysčių vadovė.