Organizacijos vizijos ir misijos nustatymas – kaip padaryti, kad veiktų ir būtų naudos?

Dauguma organizacijų jau turi apsibrėžusios savo vizijas, misijas – šios skambiai įvardintos ir patalpintos internetinėse svetainėse. Tačiau dažnai atrodo, tarsi marketingo ar ryšių specialistas padarė savo darbą, organizacija užsidėjo „varnelę” , kad „sutvarkyta”, tačiau realios naudos iš to nelabai ir yra. Jeigu jūsų darbuotojai neatsimena, negali pakartoti jūsų vizijos bei misijos, greičiausiai atėjo laikas atsinaujinti.

Organizacijos vizija ir misija – labai fundamentalūs, vertybiniai teiginiai, kuriuos tikrai galima sklandžiai integruoti į savo veiklą ir padaryti ne formalius, bet išties prasmingus. Esu įsitikinusi, kad šiuo metu, kai darbo aplinkoje ir rinkoje turime tiek daug nestabilumo, neaiškumo, visiems (ir darbuotojams, ir vadovams, ir jūsų tikslinei grupei ar partneriams) yra dar svarbiau suvokti, iš naujo pasitvirtinti „kas mes esame” bei „kodėl mes veikiame”. Teisingai suformuluota vizija ir misija leidžia turiningiau komunikuoti mūsų veiklą ir poveikį (taigi, ir parduoti), taip pat stiprina komandos įsitraukimą (visi mes norime būti prasmingos, „laiminčios“ organizacijos dalimi).

Kaip teisingai suformuluoti viziją ir misiją? Vizija turi trumpai (vienu sakiniu arba dar geriau – teze) atsakyti į klausimą, kokia yra ta mūsų svajonių ateitis? Dažnai vizija apibrėžia net ne mūsų veiklą, o mūsų poveikio sritį, grupę. Misija labiau akcentuoja mus kaip organizaciją, ir kas mes esame dabar arba labai artimoje ateityje, ką ir kodėl darome, siekdami šios vizijos.

Sėkmingi pavyzdžiai:

  • „Jaunimo linija“. Vizija: Nė vienas nepaliktas vienas. Misija: Klausantys, girdintys ir drąsinantys kalbėti savanoriai;
  • „Maisto bankas“. Misija: kovoti su maisto švaistymu ir maistu padėti stokojantiems;
  • „SOPA“. Vizija: darbo pasaulis, kuriame kiekvienas gali realizuoti savo potencialą, kurti vertę įmonei ir visuomenei. Misija: teikti įdarbinimo su parama paslaugas žmonėms, kurie turi mažiau galimybių darbo rinkoje.

Patarimai:

  • viziją ir misiją reikia ne „sukurti“, o surasti ir sutarti diskusijoje su savo komanda, jeigu galite – įtraukite ir tikslinės grupės atstovus;
  • vizija turi įkvėpti, o misija – paaiškinti, susieti su jūsų veikla;
  • kuo trumpiau, paprasčiau, įsimenamiau – tuo geriau;
  • venkite klišių, kurios yra savaime suprantamos ir nieko konkretaus nepasako („tapti socialinių paslaugų centru“, „dėti visas pastangas, kad“, „padėti labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms“ ir pan.), geriau įvardinkite aiškius ir paprastus raktinius žodžius;
  • diskusijos metu, aptarkite konkrečius veiklos ir procesų pavyzdžius, ką šios tezės reiškia jums ir visai komandai (susiekite su praktika ir norimu elgesiu);
  • pasitikrinkite, ar surastas vizijos ir misijos tezes vienodai suprantate jūs (vadovai, darbuotojai, savanoriai – organizacijos viduje) ir jūsų klientai, tikslinė grupė bei partneriai (organizacijos išorėje). Pasitestuokite – jeigu su jūsų veikla nesusijęs asmuo vien iš vizijos ir misijos sakinio nesupras, kokio tai profilio organizacija, kokia jos vertė – formuluotes taip pat dar teks patobulinti.

Viziją ir misiją turime, kas toliau? Sėkmingai suformuluota vizija ir misija leidžia realizuoti šias naudas:

1. Susieti su vertės pasiūlymu klientams, tikslinei grupei. Naudokite šias tezes savo komunikacijoje ir reklamoje, dokumentuose (pvz. įrašykite į pristatymų skaidres, ant vizitinių kortelių), minėkite pokalbiuose ir susitikimuose, dėkite į pranešimus spaudai ir pan.). Tai, kas jums yra savaime suprantama, auditorijai, jūsų dar gerai nepažįstančiai, gali būti visiškai neakivaizdu. Nepamirškite, kad vizija ir misija atspindi jūsų unikalų mąstymą, jūsų vertybes, jūsų prasmės pojūtį, todėl priimkite tai kaip tam tikrą edukavimo, komunikacijos praktiką.

2. Susieti su strateginio planavimo procesu ir procesų valdymu. Pagal išgrynintą viziją ir misiją kelkite tikslus, rodiklius, planuokite pagrindines veiklos iniciatyvas – tada visa organizacija gyvens viena kryptimi. Taip pat su šiais „akiniais“ peržiūrėkite savo veiklos procesus ir įvertinkite, ar juose atsiskleidžia jūsų vertybinis požiūris, siekiamas pokytis – gal verta dalies veiklų atsisakyti, o procesus pertvarkyti?  

3. Didinti savo komandos (darbuotojų ir savanorių) įsitraukimą, pasitenkinimą darbu. Moksliniais organizacijų tyrimais įrodyta, kad į savo darbą įsitraukę darbuotojai sukuria daug daugiau rezultatų, užtikrina geresnį organizacijos tikslų pasiekimą, paslaugų kokybę, yra lojalesni. Visi nori būti prasmingos, „laiminčios“ organizacijos dalimi. Vizija ir misija, sėkmingai susieta su darbuotojų vertybėmis, duoda patvirtinimą, kodėl aš esu šios organizacijos dalimi, kodėl mano darbas, pastangos vertingi. Tačiau nepakaks apie viziją ir misiją su komanda pakalbėti kartą per metus, tai turi tapti jūsų daugelio darbinių praktikų ašimi. Pagalvokite, galbūt norėsite naudoti vizualiką darbo vietose, tarkim, ant darbalaukių (desktop) arba švieslentėse, gal norėsite organizuoti periodines fokus grupes su komanda pasikalbėti apie tai, kaip jūsų veikloje atsispindi vizija ir misija, kas pavyksta, kas ne, galbūt norėsite susieti su darbuotojų vertinimo, grįžtamojo ryšio bei pripažinimo sistema ir pan.

Yra toks posakis – taip dirbu, kad per medžius miško nebematau. Tai labai puikiai atspindi situaciją su organizacijų misija ir vizija – atrodo, dirbame, žinome, ką ir kodėl darome, žinome, kodėl tai yra svarbu, tačiau jeigu kas nors staiga paklaustų, taip paprastai vienu sakiniu turbūt ir neatsakytume. Ir blogai – nes atsakyti turime nuolat – sau, kai nesiseka darbe ir krenta motyvacija, aukotojui, kai jis klausia arba domisi, ką mes veikiame, savo klientui, kai jis bando suprasti, ar verta į mus kreiptis pagalbos. Todėl mintis turi būti labai aiški, išgryninta, leidžianti pasidžiaugti polėkiu ir lengvai komunikuoti. Surasti tokias vizijos ir misijos formuluotes gali būti vienas sudėtingiausių organizacijos pratimų, todėl nuoširdžiai linkiu Jums  kuo didžiausios sėkmės šiame kelyje!