Lapkričio 15 d. „Corner Hotel“ (T.Ševčenkos g. 16, Vilnius)

Mokymai „Strateginis planavimas ir rodiklių valdymas NVO”

Mokymai „Strateginis planavimas ir rodiklių valdymas NVO” skirti organizacijų steigėjams, valdybos nariams, vadovams ir padalinių vadovams, administracijos vadovams, procesų specialistams ir kt., kuriems aktualu įgyti žinių apie strateginį planavimą, tikslų ir rodiklių valdymą bei sužinoti, kaip toliau su jais dirbti organizacijose savarankiškai.  

Kiekvienas šių mokymų dalyvis:

  • susipažino su strateginio planavimo, tikslų bei rodiklių formulavimo, valdymo pagrindais ir viena iš populiariausių šiuo metu metodikų – X-matrica (Hoshin Kanri);
  • įgijo žinių, kaip strateginį planavimą ir valdymą sėkmingai diegti, praktikuoti savo organizacijoje, kaip įtraukti vadovus ir komandos narius; 
  • įgijo praktinių gebėjimų ir sugebės savarankiškai parengti organizacijos strateginį planą (pagal dažniausiai naudojamą, paprastą ir praktišką formą).

Susitikimo metu, didelė laiko dalis skirta praktiniams pavyzdžiams ir patarimams bei darbinei sesijai, kurios metu nuosekliai analizuojamas vienas strateginio planavimo atvejis.    

Mokymų turinys:

1. Strateginio planavimo etapai. Kam reikalingas strateginis planavimas.
2. Tikslų formulavimas ir valdymas. Tikslų lygiai ir kaskadavimas.
3.
Rodiklių sistema – kaip surasti savo rodiklius, kaip juos sėkmingai „įdarbinti”.
4.
Strateginio planavimo įrankis (X-matrica). Pristatymas ir pavyzdžio analizė.
5.
Praktinė užduotis, kurios metu mokomasi dirbti su strateginiu planu. Užduoties aptarimas.

Šiuo metu panašių renginių nėra